Władze

Zarząd

Prezes: Jan Wasyl

W-ce Prezes – Naczelnik: Jan Żmuda

W-ce Prezes: Adam Kudła

Z-ca naczelnika: Stanisław Urant

Sekretarz: Krzysztof Kudła

Skarbnik/Gospodarz: Józef Badura

Członek zarządu: Konrad Czara

Członek zarządu: Dominik Kudła

Członek zarządu: Piotr Kęs