Władze

Zarząd

Prezes: Dominik Kudła

W-ce Prezes – Naczelnik: Maciej Zięcik

W-ce Prezes: Jan Żmuda

Z-ca naczelnika: Konrad Czara

Sekretarz/Gospodarz: Tomasz Partyka

Skarbnik: Maksymilian Pasierbek

Członek zarządu: Przemysław Janik