Historia OSP

Historia OSP w Krzęcinie sięga 1906 roku. Siedziba straży znajduje się w zlokalizowanej w centralnym punkcie wsi remizie, oddanej do użytku w 1984 roku, wybudowanej nieopodal przedwojennego budynku remizy. 8 września 1906 r. poświęcono sztandar Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej.

Po raz pierwszy do gaszenia pożaru w Polance i Pobiedrze wyjechano z sikawką ręczną 9 października 1906 r. Licząc na subwencje z kasy Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych postanowiono w 1934 r. wybudować nową remizę.
W zachowanej Kronice pod rokiem 1936 zapisano:  „straż ogniowa jako stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej  przyczyniła się do powstania Czytelni Towarzystwa Szkół Ludowych, zbudowała dwa zbiorniki wodne (w tym jeden został zarybiony),  przekazała datek na rzecz sypania kopca marszałka Piłsudskiego”.
Odezwa do druhów strażaków zapisana w starej kronice:
„Druhowie! Służba Wasza wynika z zasadnego przykazania miłości Boga i bliźniego. Bądźcie zawsze wzorem obywatela-katolika, stosujcie w codziennym życiu wszystkie Boskie i kościelne przykazania”.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej straż posiadała: nową, murowaną remizę, dwie sikawki ręczne, cztery sikawki kołowe, drabinę Szczerbowskiego, jedną sikawkę motorową, siedemdziesiąt metrów węża, trzy bosaki, pełne umundurowania i trzynaście instrumentów muzycznych.
Z dużym wysiłkiem społecznym rozpoczęto w  1973  r. budowę nowej remizy, wykończona została dopiero  w 1984 r., kolejny remont odbył się w 2006 r. , w 2014 r.  odnawiano wnętrze remizy. Remiza nad  garażami posiada dużą salę wykorzystywaną na zebrania wiejskie, wesela i inne uroczystości. Tutaj także ma swoje próby Orkiestra Dęta „Strażak” Z okazji jubileuszu 100 –lecia tutejszej OSP, remiza był gruntownie odnowiona, a w roku 2009 wyremontowany został plac przed budynkiem.

Budynek remizy, jak mało który, spełnia wieloraką rolę. Odbywają się w niej m.in. zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców miejscowości z władzami gminy i innymi ważnymi osobami, różnego rodzaju imprezy szkolne (Jasełka, Dni Babci i Dziadka, Dni Matki itp.), dożynki, festyny. Remiza jest bezpłatnie użyczana Komitetowi Rodzicielskiemu działającemu przy tamtejszej Szkole Podstawowej, który organizuje w niej różnego rodzaju imprezy ( Sylwester, zabawy karnawałowe itp.) W remie odbywają się także próby orkiestry dętej OSP.