Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Zakup fabrycznie nowego specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczo z funkcją gaszenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie

Zakupiliśmy fabrycznie nowy lekki samochód Renault Master rozpoznawczo-ratowniczy z funkcją gaszenia

Zabudowany przez firmę BIBMOT – Samochody specjalne !

Zakup został zrealizowany dzięki wsparciu następujących podmiotów :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Powiat Krakowski

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Koszt kwalifikowany zadania 359500 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, pn. „Zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją gaszenia z oznaczeniem SLRr dla OSP Krzęcin” w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie : 150000 zł

Dofinansowanie Powiat Krakowski: 11500 zł

Wkład własny 198000 zł

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie

Zakupiliśmy fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 4×4

Zabudowany przez firmę WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych !

Zakup został zrealizowany dzięki wsparciu następujących podmiotów :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Województwo Małopolskie

Powiat Krakowski

Gmina Skawina – Urząd.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Koszt kwalifikowany zadania 1030125 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Program finansowania samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 roku”.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie : 8000zł

Dofinansowanie KSRG : 390000 zł

Dofinansowanie Województwo Małopolskie: 40000 zł

Dofinansowanie Powiat Krakowski: 20000

Dofinansowanie Urząd Gminy Skawina: 421845zł

Wkład własny 150280 zł

Zamówienia publiczne

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

pytanie i odpowiedź – nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

specyfikacja techniczna – załącznik nr 1

formularz oferty – załącznik nr 2

projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3

oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik  nr 4

oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 5

klauzula RODO – załącznik nr 6

informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

informacja z otwarcia ofert

Zderzenie osobówki z ciężarówką w Zelczynie

Wczoraj tj. 26.11.19 r. o godzinie 12:24 zostaliśmy zadysponowani do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym w miejscowości Zelczyna na DK44. Na miejsce nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenia KPP oraz kierowaniu ruchem. ZRM przetransportował poszkodowanych celem dalszej diagnostyki.

Na miejscu obecne również JRG Skawina, ZRM Skawina i Policja

Pożar kominowy w Krzęcinie

Dnia 10.11.2019 o godzinie 12:45 zostaliśmy zadysponowani do pożaru przewodu kominowego w miejscowości. Nasze działania na miejscu polegały na wygaszeniu pieca za pomocą gaśnicy. Następnie oczyszczenie przewodu kominowego za pomocą wyciora i sprawdzenie pomieszczeń czujnikiem CO.

Działania prowadziliśmy w aparatach ochrony dróg oddechowych. Na miejscu obecne również JRG Skawina.

Rekord w Pierwszej Pomocy

Dziś w samo południe już po raz 7 tysiące uczestników pojęło próbę pobicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza również wzięła udział w tym wydarzeniu. Sami zobaczcie:

16 października – to właśnie dziś obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy dla osobów, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Próba bicia Rekordu jest zatem świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych i starszych. 

WOŚP

Zderzenie czołowe w miejscowości Gołuchowice

Wczoraj tj. 8.10.19 o godzinie 15:39 zostaliśmy zadysponowani do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych w miejscowości Gołuchowice. W wyniku zdarzenia ucierpiał kierowca i pasażer jednego z pojazdów. Działania obecnych na miejscu jednostek straży pożarnej obejmowały: udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy do przybycia ZRM, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, resorpcja płynów eksploatacyjnych, udrożnienie przejazdu. Siły i środki obecne również JRG Skawina, OSP Rzozów, OSP Radziszów, OSP Polanka Hallera.

Siły i środki obecne również JRG Skawina, OSP Rzozów, OSP Radziszów, OSP Polanka Hallera.

Wypadek w Jaśkowicach na DK44

7.10.19 o godzinie 9:57 zostaliśmy zadysponowaniu do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym na DK44 w pobliskich Jaśkowicach. Jedna osoba została ranna. Działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu ZRM. A także zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu wraku oraz resorpcja płynów, zapewnienie ruchu wahadłowego na czas działań. Na miejscu obecne także JRG Skawina, ZRM, Policja.

Pożar grilla gazowego i powalone drzewo

W dniu 30.09.19 o godzinie 11:18 zostaliśmy zadysponowani do pożaru grilla gazowego znajdującego się w przydomowej altance w miejscowości Krzęcin. Przyczyną zapłonu była zapalarka elektryczna uruchomiona przez przewrócenie się grilla na włącznik w skutek silnego wiatru. Działania nasze polegały na ugaszeniu płonącego grilla i schłodzeniu butli z propan-butanem.

pożar grilla

Po zakończeniu akcji zostaliśmy przekierowani do usunięcia powalonego drzewa na ulicy Podgórskiej również w Krzęcinie.

powalone grzewo